Ваш кошик порожній
Будь ласка, авторизуйтесь, щоб побачити вибрані раніше товари.
Готовий до зимового❄️ сезону? Обрати шини
0
Кошик 0 грн
Виберіть місто

Ваше місто:

Від вибору міста залежить наявність товарів, термін і вартість доставки.

Так, все вірно
Інше місто
Вибране
Особистий кабінет
0 (800) 330-707
Безкоштовно Україною
Підбір і замовлення
запчастин, з 08:00 до 21:00
Зворотний дзвінок
Виберіть місто
Договір приєднання

Договір приєднання
користування платформою dok.ua

В разі приєднання суб’єктом господарювання (далі – Замовник) до умов цього документу, він становитиме договір приєднання між Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю "АВТО-ХОЛЛ", ідентифікаційний код юридичної особи – 37441909, (далі – Виконавець).

 

1. ТЕРМІНИ

В цьому Договорі нижчеперелічені терміни вживаються у таких значеннях:

1.1. «Акцепт» - повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього документу, здійснене шляхом направлення Виконавцю письмової заяви за формою, що визначена в Додатку 1 до цього Договору.

1.2. «Договір» - договір приєднання, укладений між Замовником та Виконавцем на умовах, викладених в цьому документі, шляхом направлення Акцепту.

1.3. «Користувач» - працівник, підрядник, субпідрядник чи інший представник Замовника, який має право доступу до Платформи від імені та в інтересах Замовника під власним конфіденційним паролем та логіном.

1.4. «Платформа» - комплекс програмного забезпечення що доступний через мережу Інтернет як онлайн-сервіс та дозволяє розміщувати оголошення про продаж товарів на веб-сайті dok.ua, керувати ними, отримувати замовлення на товари, здійснювати пошук, обробку та отримання інформації про такі товари та замовлення.

1.5. «Публічний договір» - має значення, надане цьому терміну у п. 4.1 Договору.

1.6. «Сторона» - Замовник або Виконавець, залежно від контексту.

1.7. «Сторони» - Замовник та Виконавець.

 

2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ТА СТРОК ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є укладеним з моменту надання Виконавцем доступу Замовнику до використання Платформи, але не раніше направлення Акцепту.

2.2. Цей Договір діє з моменту його укладення та до закінчення строку доступу до Платформи, який може бути продовжений на умовах, визначених у цьому Договорі.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Замовник доручає і зобов'язується оплатити, а Виконавець зобов'язується на умовах цього Договору надати Замовнику онлайн-доступ до Платформи.

3.2. Виконавець має право змінювати Платформу, повідомивши Замовника про це не пізніше ніж за 30 днів до такої зміни, за умови, що оновлена Платформа буде передбачати щонайменше ідентичні за суттю можливості щодо розміщення оголошень про продаж товарів, отримання замовлень та обробки інформації про такі товари та замовлення.

3.3. Замовник має право здійснювати доступ до Платформи особисто або в особі Користувачів, які призначаються в порядку, передбаченому цим Договором.

3.3.1. Замовник має повідомляти Виконавця про призначення Користувачів та необхідність обмежити доступ до Платформи окремим Користувачам;

3.3.2. Повідомлення має містити адресу електронної пошти Користувача для надсилання повідомлень Платформою;

3.3.3. Виконавець має надати кожному Користувачу логін та пароль для доступу до Платформи від імені Замовника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення;

3.3.4. Виконавець має обмежити відповідному Користувачу доступ до Платформи від імені Замовника протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання відповідного повідомлення.

 

4. ПРОДАЖІ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ

4.1. Шляхом розміщення оголошення про продаж товарів на веб-сайті dok.ua через Платформу, Замовник бере на себе обов’язок здійснювати продаж таких товарів кожному, хто розмістить замовлення на ці товари на веб-сайті dok.ua на умовах публічного договору, опублікованого та постійно доступного в мережі Інтернет за посиланням https://dok.ua/ua/page/agreement (далі – Публічний договір). Замовник може в будь-який момент видалити або приховати такі оголошення.

4.2. Виконавець має право змінювати умови Публічного договору, повідомивши Замовника про це не пізніше ніж за 30 днів до такої зміни.

4.3. Замовник зобов’язаний здійснювати обробку персональних даних, які отримує через Платформу або обробляє за її допомогою, у відповідності до умов чинного законодавства.

 

5. НАЛЕЖНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТФОРМИ

5.1. Замовник ознайомлений з технічними параметрами, визначеними в інформації, яка передається разом із доступом до платформи, логіном та паролем та містить конфіденційну інформацію, замовник усвідомлює, що їх дотримання необхідно для користування Платформою і гарантує відповідність своєї технічної бази цим технічним параметрам.

5.2. Замовник може отримати консультації з питань, пов'язаних з роботою та функціоналом Платформи в робочі дні з 9:00 до 19:00 за київським часом за номером або електронною поштою, які повідомляються Замовнику одночасно з наданням доступу до Платформи.

5.3. В разі виявленні Замовником будь-якої критичної помилки в роботі Платформи, Виконавець зобов'язується усунути таку помилку за власний рахунок.

5.4. Виконавець зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ користувачів мережі інтернет до веб-сайту dok.ua, а Замовника та Користувачів до Платформи з урахуванням викладених в цьому розділі положень.

5.4.1. Виконавець має право тимчасово призупиняти доступ при проведенні профілактичних робіт, пов'язаних із удосконаленням Платформи і внесенням змін (наприклад, у випадках додавання нових інструментів).

5.4.2. Виконавець гарантує, що час проведення профілактичних робіт не буде перевищувати в сукупності 8 (вісім) годин на місяць. Виконавець повинен буде повідомити про таке обслуговування за 3 (три) робочі дні і відновити доступ до Платформи, як тільки це буде можливо.

5.4.3. Виконавець гарантує Замовникові, що Платформа не повинна бути недоступною повністю через збої програмного забезпечення або апаратних засобів Виконавця (чи його підрядників) протягом будь-якого періоду, що перевищує 8 (вісім) годин поспіль або більше ніж 16 (шістнадцять) годин у сукупності в будь-якому календарному місяці.

5.4.4. Виконавець зобов’язаний створювати кожні 24 години резервну копію будь-яких даних, що були введені Замовником або отримані ним від покупців та зберігаються в рамках Платформи та зберігати дані протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати їх останнього збереження Замовником.

5.5. Виконавець має право обмежити відображення або не відображати оголошення Замовника про продаж товарів на веб-сайті dok.ua, якщо:

5.5.1. відповідні товари заборонені до продажу чи обмеженні в цивільному обороті;

5.5.2. Виконавець прийняв рішення про обмеження продажу відповідного виду товарів через Платформу, яке стосується всіх замовників Виконавця;

5.5.3. оголошення Замовника містять неповну або некоректну інформацію про товари;

5.5.4. існує обґрунтований сумнів щодо коректності інформації в оголошеннях Замовника;

5.5.5. існує обґрунтована підозра, що відповідні товари були викрадені, обтяжені або щодо них існують права третіх осіб;

5.5.6. від користувачів мережі Інтернет до Виконавця надійшли мотивовані звинувачення Замовника у вчиненні шахрайських дій, грубому порушенні умов Публічного договору, прав споживачів чи інших недобросовісних практиках;

5.5.7. Замовник порушив умови цього Договору.

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник зобов’язаний:

6.1. Оплачувати послуги доступу до Платформи відповідно до цього Договору.

6.2. Використовувати Платформу виключно для проведення власної господарської діяльності та лише за функціональним призначенням.

6.3. Не використовувати Платформу для здійснення шахрайських дій, збору даних без мети здійснювати продаж товарів та інших недобросовісних практик.

6.4. Нести відповідальність за збереження логінів та паролів, наданих Замовнику для доступу до Платформ. Виконавець розглядає будь-яке використання логіна та пароля Замовника як здійснене Замовником (або від імені Замовника), незалежно від того, в який час, з якого комп'ютера або з якої Інтернет-лінії воно відбувалося.

6.5. Не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та злому захисту вузлів мережі. Не проводити сканування Платформи та інших дій, що мають на меті перевірити її вразливість. Не здійснювати мережевих атак (включаючи створення паразитного трафіку), а також інших дій, здатних порушити нормальне функціонування елементів мережі. Не фальсифікувати заголовки TCP/IP пакетів, заголовки поштових повідомлень. Не пересилати по мережі і не розміщувати в мережі будь-яку інформацію, яка містить віруси.

6.6. Не здійснювати інших, не передбачених цим Договором дій, здатних порушити нормальне функціонування Платформи в цілому або їх елементів.

6.7. Повідомити Виконавця про будь-який несанкціонований доступ до Платформи або використання Платформи, як тільки це стає відомо Замовнику.

6.8. Роз’яснити Користувачам їх права як суб’єктів персональних даних та отримати у них згоду на обробку персональних даних Виконавцем, його підрядниками та ліцензіарами з метою та у спосіб, передбачені цим Договором.

6.9. Використовувати Платформу лише в рамках діючого законодавства.

6.10. Не вживати незаконних дій, у тому числі не використовувати функціональні можливості Платформи для передачі або публікації матеріалів, які порушують закон чи права інтелектуальної власності.

 

7. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ. ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Загальна ціна цього Договору визначається як сума вартості всіх послуг, наданих за цим Договором протягом всього строку його дії.

7.2. Ціна доступу до Платформи на 1 (один) рік складає 12000 (Дванадцять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ та сплачується чотирма рівними частинами поквартально по 3000 (Три тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ, впродовж перших 5 (п’яти) робочих днів з початку відповідного кварталу.

7.3. У випадку якщо Замовник своєчасно не здійснив оплату за доступ до Платформи, Виконавець має право заблокувати доступ Замовника до Платформи.

7.4. В разі отримання Замовником доступу до Платформи, але фактичного невикористання Платформи, ціна доступу до Платформи не компенсується, в тому числі у випадку дострокового припинення Договору Замовником.

7.5. У разі, якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня завершення відповідного кварталу Замовник не направив Виконавцю обґрунтованих претензій щодо неналежного надання послуг, послуги з надання доступу до Платформи у відповідному кварталі вважаються належно наданими Виконавцем та прийнятими Замовником у повному обсязі без складання про це актів чи інших документів. Претензії щодо неналежного надання послуг оформлюється офіційним листом за підписом Замовника і направляється рекомендованим листом з повідомленням на фактичну адресу Виконавця, зазначену у цьому Договорі.

7.6. Якщо Замовник є або стане платником податку на додану вартість, він має невідкладно повідомити про це Виконавця.

 

8. СТРОК КОРИСТУВАННЯ

8.1. Доступ до Платформи надається на 1 (один) рік, який розраховується з дати фактичного надання доступу до Платформи, яка вказується у підписаному Сторонами акті за формою, встановленою у Додатку 1 до цього Договору.

8.2. У випадку, якщо по закінченню вказаного терміну Виконавець не висловить своє бажання припинити доступ Замовника, а Замовник – бажання припинити використання Платформи, цей строк буде вважатися продовженим ще на 1 (один) рік.

 

9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Ніщо в цьому Договорі не має трактуватись як повна чи часткова передача (відчуження) прав інтелектуальної власності Виконавця, його ліцензіарів чи підрядників на будь-які об’єкти прав інтелектуальної власності.

9.2. Використання Замовником Платформи обмежене функціональним призначенням та способами, прямо передбаченими в цьому Договорі. Замовник не може використовувати Платформу для (платного чи безкоштовного) надання послуг третім особам чи надавати їм доступ до Платформи, навіть якщо такі особи пов’язані з Замовником. Надання доступу до Платформи Користувачам не є порушенням цього пункту.

9.3. Замовник не може використовувати, передавати, копіювати або відтворювати Платформу повністю або частково будь-яким способом, окрім як користуватися Платформою для цілей, визначених цим Договором.

9.4. Замовник не має права передавати право користування Платформою або фактично надавати доступ до Платформи третім особам (окрім Користувачів).

9.5. Замовник не має права змінювати або адаптувати Платформу, включаючи переклад, деассемблювання, декомпіляцію, зворотній інжиніринг або створення похідних об’єктів прав інтелектуальної власності. Замовник не має права відтворювати, копіювати, передавати чи розповсюджувати Платформу чи її елементи у будь-якій формі чи будь-якими способами, в тому числі створювати мережеві копії ("дзеркала") і адаптувати Платформу з метою виправлення будь-яких помилок.

9.6. Замовник зобов'язаний негайно повідомити Виконавця, якщо він дізнається про будь-яке несанкціоноване використання Платформи в цілому або будь-яких її частин будь-якою третьою особою.

 

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Інформація, яку Сторони надають одна одній або яка стала їм відома у зв'язку з виконанням цього Договору, призначена виключно для використання Сторонами, вважається конфіденційною і не може передаватися ані частково, ані повністю третім особам або використовуватись будь-яким іншим способом за участю третіх осіб без згоди обох Сторін за винятком тих випадків, які передбачені діючим законодавством України.

10.2. Серед іншого, конфіденційною є інформація про особливості функціонування Платформи, алгоритми та принципи її роботи, практики, способи та методи організації процесів, які може забезпечувати Платформа.

10.3. Кожна Сторона зобов’язана застосовувати до отриманої конфіденційної інформації іншої Сторони не менші заходи безпеки та ступінь захисту, ніж ті, що така приймаюча Сторона застосовує до своєї конфіденційної інформації.

10.4. Замовник погоджується на передання Виконавцем конфіденційної інформації Замовника підрядникам Виконавця в обсягах, необхідних для належного виконання умов цього Договору.

10.5. Протягом строку дії цього Договору, а також протягом 5 (п’яти) років після його припинення, Сторони не мають права без дозволу другої Сторони передавати третім особам або в інший спосіб розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само як і не повинні недобросовісно використовувати таку інформацію.

10.6. Не вважається порушенням конфіденційності передання конфіденційної інформації третім особам, якщо непередання цієї інформації буде порушенням законодавства України. В такому разі, приймаюча Сторона повинна попередньо повідомити розкриваючу Сторону про отримання відповідного запиту на таке передання.

10.7. В разі завершення дії цього Договору з будь-яких причин, кожна Сторона має право вимагати від іншої повернення або знищення власної конфіденційної інформації.

10.8. Щодо дотримання конфіденційності Сторони несуть відповідальність як за свої дії, так і за дії своїх працівників, підрядників та представників.

10.9. Якщо між Сторонами укладено окрему угоду про нерозголошення, то положення цього розділу застосовуються лише в тій частині, в якій не протирічать положенням такої окремої угоди.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і непереборна за даних умов подія (непереборна сила). Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють такі обставини як: землетруси, пожежі, повені, інші стихійні лиха, епідемії, аварії, вибухи, воєнні дії, а також зміни законодавства, що призвели до неможливості виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

11.2. При виникненні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань відповідно до даного Договору однією зі Сторін, вона зобов'язана сповістити іншу Сторону негайно після виникнення таких обставин, при цьому термін виконання зобов'язань за цим Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діяли обставини.

11.3. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Замовником та Виконавцем шляхом направлення повідомлення іншій Стороні.

11.4. У разі порушення Замовником зобов'язань, викладених в розділі 6 цього Договору, Виконавець має право призупинити доступ Замовника до Платформи до усунення порушень. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки та втрати, які Замовник понесе прямо чи опосередковано у зв’язку з таким призупиненням доступу.

11.5. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за упущену вигоду та будь-які непрямі втрати незалежно від того, чи були такі збитки передбачуваними. Відповідальність Виконавця за завдані Замовнику збитки обмежується загальною сумою платежів, здійснених Замовником на користь Виконавця протягом одного календарного року до моменту завдання збитків.

11.6. Виконавець не несе відповідальності за:

11.6.1 наслідки фактичного надання Замовником доступу до Платформи іншим особам, окрім Користувачів;

11.6.2 порушення термінів надання доступу до Платформи за умови, що Замовник своєчасно не надав інформацію, зазначену в пп.3.3.2. Договору;

11.6.3 інше неналежне або несвоєчасне виконання Виконавцем своїх зобов’язань, яке частково або повністю спричинене діями чи бездіяльністю Замовника, його працівників чи представників;

11.6.4 рішення Замовника, прийняті на основі інформації, отриманої в процесі чи в результаті використання Платформ;

11.6.5 прямий або непрямий збиток, пов'язаний з використанням або неможливістю використання Платформи в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, знищення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, що виникли не з вини Виконавця;

11.6.6 наслідки відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет, неналежної якості послуг оператора зв'язку та/або інших телекомунікаційних послуг, а також будь-якого іншого невиконання Замовником технічних параметрів.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Жодна зі Сторін цього Договору не вповноважена передавати свої права та/або обов’язки за цим Договором іншим особам без попереднього отримання письмової згоди другої Сторони. Виконавець може на власний розсуд залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання послуг за цим Договором.

12.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою обох Сторін або за ініціативою однієї зі Сторін з наданням письмового повідомлення іншій стороні про розірвання не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання.

12.3. В разі припинення дії цього Договору, доступ до Платформи припиняється. В разі розірвання цього Договору Замовником, кошти, передплачені ним за цим Договором, не повертаються незалежно від фактичного споживання послуг.

12.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, що вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін, якщо цим Договором не передбачено інший порядок. Додаток до цього Договору становить його невід'ємну частину.

12.5. Сторони докладуть всіх зусиль для врегулювання шляхом переговорів усіх суперечок, які можуть виникнути в ході виконання цього Договору або у зв'язку із ним. У випадку якщо Сторони не змогли врегулювати спірні питання самостійно, такі питання повинні вирішуватися судами України відповідно до чинного законодавства України.

12.6. За винятком будь-яких угод про нерозголошення, укладених між Сторонами, цей Договір (включаючи додаток до нього) відображає всі домовленості, досягнуті між Сторонами, стосовно предмету цього Договору та має переважну силу над кореспонденцією Сторін. У разі визнання будь-якого положення цього Договору недійсним або нечинним (повністю або частково), таке положення не підлягає виконанню і вважається не включеним в текст цього Договору (в тій мірі, в якій воно було визнано недійсним або нечинним), при цьому всі інші положення Договору зберігають свою силу.

12.7. Всі повідомлення технічної служби, всі узгодження та листування щодо роботи Платформи направляються безпосередньо на електронну адресу Замовника. Якщо будь-яка із Сторін завчасно не повідомила другу Сторону про зміну адреси для листування, всі повідомлення, сповіщення і претензії щодо виконання цього Договору або які випливають з предмета цього Договору повинні складатися у письмовому вигляді та направлятися Сторонами безпосередньо на такі адреси:

12.7.1. Адреса Виконавця – 03170, місто Київ, вулиця Перемоги 9 А.

12.7.2. Адреса Замовника вказана при направленні Акцепту.

12.8. Адреса електронної пошти Виконавця – [email protected].

12.9. Цей договір складено українською мовою.

12.10. Реквізити Виконавця для сплати за доступ до Платформи:

ТОВ "АВТО-ХОЛЛ"
Код ЄДРПОУ 37441909
ІПН 374419026580
Місцезнаходження: 03170, м. Київ, вул. Перемоги 9 А
IBAN UA453052990000026000010102720
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299

Додаток 1 до Договору приєднання